Prokuratura Okręgowa w Przemyślu
37-700 Przemyśl
ul. Waygarta 8
tel. +48 16 678-97-77
fax +48 16 678-85-21

mail: prokuratura@przemysl.po.gov.pl

Godziny urzędowania Prokuratury Okręgowej w Przemyślu
ustalono od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku,
poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Przyjmowanie interesantów w Prokuraturze Okręgowej
w Przemyślu:
wtorek od 7.30 do 16.30, środa od 7.30 do 10.30,
czwartek od 7.30 do 15.30.

Przyjmowanie interesantów przez Prokuratora
Okręgowego w Przemyślu w sprawie skarg i wniosków:
w każdy wtorek i piątek od 9.00 do 14.00.

UWAGA:
SKRZYNKA POCZTOWA NIE SŁUŻY DO PRZEKAZYWANIA ZAWIADOMIEŃ
O PRZESTĘPSTWIE ORAZ INNYCH PISM PROCESOWYCH.
PRZESŁANE PISMA BĘDĄ POZOSTAWIANE BEZ ROZPOZNANIA.
Zawiadomienie o przestępstwie oraz inne pisma procesowe pochodzące
od stron kierowane do prokuratury mogą być składane osobiście
w biurze podawczym prokuratury albo przesłane za pośrednictwem poczty.

Zawartość | Menu | Panel dostępności