Komunikat Prasowy - 27 lipca 2018r.

Szczegóły

    SERWIS INFORMACYJNY

   PROKURATURY OKRĘGOWEJ W PRZEMYŚLU

     27 lipca 2018 r.

                                                                

                                                                 I

            Prokuratura Okręgowa w Przemyślu skierowała 18 maja 2018 r. do Sądu Rejonowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko Adamowi Sz. o popełnienie w okresie od 30.04.2009 do 30.04.2014 r. w Przemyślu, przestępstwa podania nieprawdy w zeznaniu podatkowym od osób fizycznych, poprzez zaniżenie kwoty osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2008 i korekt z prowadzonej działalności gospodarczej, w wyniku czego naraził na uszczuplenie podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 185.630,00 zł, tj. o przestępstwo z art. 56 § 2 k.k.s., analogiczny zarzut dotyczy okresu od 30.04.2010 do 27.03.2014 r., kiedy to w złożonym zeznaniu podatkowym za 2009 r. podał nieprawdę poprzez zaniżenie kwoty dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej, w wyniku czego naraził na uszczuplenie podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 r. w kwocie 294 051,00 zł

 

                                                                      II

            W dniu 29 maja 2018 r. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu skierowała do Sądu Rejonowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi Ż., o to, że w nocy z 15 na 16 września 2017 r. w Przemyślu, działając w sposób umyślny, z zamiarem spowodowania uszczerbku na zdrowiu, zadał Krzysztofowi W. uderzenie pięścią w głowę, po którym pokrzywdzony upadł uderzając głową o krawężnik, czym w sposób nieumyślny spowodował u Krzysztofa W. obrażenia ciała w postaci stłuczenia głowy i mózgu, skutkujące długotrwałą chorobą realnie zagrażającą życiu, tj. o przestępstwo z art. 157 § 1 k.k. i art. 156 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

           

                                                                       III

            Prokurator Okręgowy skierował w dniu 12 czerwca 2018 r. do Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko Jerzemu Ł. o to, że w okresie od 15 czerwca 2017 r. do 2 września 2017 r. w Krasiczynie, woj. podkarpackiego, działał w zorganizowanej grupie przestępczej, w skład której wchodziło 11 osób,  której celem było doprowadzenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Fundacji PRO ARTE ET HISTORIA w Krasiczynie, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w ten sposób, że będąc zatrudnionym w P.W. KARABELA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, brał udział we wprowadzeniu do obrotu biletów z nieautoryzowanej kasy fiskalnej oraz uczestniczył w podziale środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa, czyniąc z tego procederu stałe źródło dochodu, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. oraz o to, że w tym samym okresie, działając w grupie przestępczej, pełniąc obowiązki pracownika ochrony Zespołu Parkowo-Zamkowego w Krasiczynie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystując tę samą sposobność, w warunkach czynu ciągłego, w krótkich odstępach czasu oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami poprzez wprowadzenie do obrotu biletów wstępu pochodzących z nieautoryzowanej kasy fiskalnej, wprowadził Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie oraz Fundację PRO ARTE ET HISTORIA w Krasiczynie w błąd, co do rzeczywistej ilości osób zwiedzających Zespół Parkowo-Zamkowy w Krasiczynie, wyłudzając na szkodę wyżej wymienionych instytucji kwotę co najmniej 835 zł, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

            W dniu 13 czerwca 2018 r. do Sądu Okręgowego w Przemyślu skierowano wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy wobec 10 osób, które pozostają pod zarzutami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przy czym jedna z nich pod zarzutem założenia i kierowania grupą, oraz wyłudzenia w okresie od czerwca do września 2017 r. łącznie 121 000, 00 zł na szkodę Agencji Rozwoju Przemysłu i Fundacji Pro Arte Et Historia, przy czym poszczególni członkowie grupy wyłudzili z tytułu opłat za wstęp kwoty od 3.600 do ponad 17.000 zł.

Kary łączne uzgodnione z prokuratorem za przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie i oszustwa wynoszą od 10 m-cy  do 1 roku i 6 m-cy  pozbawienia wolności w zawieszeniu na okresy od 3 do 5 lat oraz grzywny w wysokości od 500 zł do 8 000 zł, poddanie w okresie próby dozorowi kuratora, a także obowiązek naprawienia szkody.

                                                                       IV

            W dniu 14 czerwca 2018 r. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu oskarżyła Jarosława Cz. o to, że jako lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Lubaczowie, w dniach od 12 do 13 maja 2016 r. w Lubaczowie i w Szczutkowie, nie zachował ostrożności wymaganej przy diagnozowaniu stanu zdrowia pacjenta, podejmowaniu decyzji o leczeniu oraz o wypisaniu z oddziału, przy prawidłowo wykonanej diagnostyce dokonał nieprawidłowej interpretacji wyników badań, odstępując od pilnej poszerzonej diagnostyki i hospitalizacji, przez co naraził pokrzywdzonego na skutek w postaci bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który wedle reguł postępowania medycznego i wiedzy medycznej powinien i mógł przewidzieć, tj. o przestępstwo z art. 160 § 3 k.k. w zw. z art. 160 § 2 k.k.

 

          RZECZNIK PRASOWY

Prokuratury Okręgowej w Przemyślu

               Marta Pętkowska

       

 

Załączniki:
Pobierz plik (SERWIS INFORMACYJNY  27.07.2018 r_.pdf)SERWIS INFORMACYJNY 27.07.2018 r_.pdf[ ]332 Kb
   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu