Komunikat Prasowy - 12 stycznia 2018 r.

Szczegóły

 SERWIS INFORMACYJNY
PROKURATURY OKRĘGOWEJ W PRZEMYŚLU
12 STYCZNIA 2018 r.

PROKURATURA REJONOWA W PRZEMYŚLU

22 grudnia 2017 roku Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi O., o to, że:
I. 17 listopada 2017 roku w Przemyślu województwa podkarpackiego, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej używając przemocy w postaci przetrzymywania za odzież oraz kierując groźby karalne uszkodzenia ciała wobec Krystiana M. zabrał mu w celu przywłaszczenia portfel z zawartością dowodu osobistego, legitymacji szkolnej, pieniędzy w kwocie 24,68 złotych oraz papierosa elektrycznego marki Svapor o wartości 40 złotych stanowiącego własność Łukasza M. w wyniku czego

spowodował straty w łącznej kwocie 108,63 zł na szkodę Krystiana M. oraz w kwocie 40 złotych na szkodę Łukasza M., przy czym czynu tego dopuścił się z pobudek chuligańskich, działając publicznie i bez powodu okazując rażące lekceważenie porządku prawnego tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k.


II. 17 listopada 2017 roku w Przemyślu województwa podkarpackiego, groził małoletniemu Łukaszowi P. spowodowaniem obrażeń ciała, które to groźby wzbudziły w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę ich spełnienia, przy czym czynu tego dopuścił
się z pobudek chuligańskich, działając publicznie i bez powodu okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, tj. o przestępstwo z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k.


III. 17 listopada 2017 roku w Przemyślu województwa podkarpackiego, groził Marii F. spowodowaniem obrażeń ciała, które to groźby wzbudziły u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę ich spełnienia oraz znieważał ją słowami wulgarnym, powszechnie
uznanymi za obelżywe, przy czym czynu tego dopuścił się z pobudek chuligańskich, działając publicznie i bez powodu okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, tj. o przestępstwo z art. 190 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k.


IV. 17 listopada 2017 roku w Przemyślu województwa podkarpackiego, znieważył słowami wulgarnymi powszechnie uznanymi za obelżywe funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu Annę K. i Jakuba Ś. podczas i w związku z pełnieniem
przez nich obowiązków służbowych, tj. o przestępstwo z art. 226 § 1 k.k. V. 17 listopada 2017 roku w Przemyślu województwa podkarpackiego, działając z pobudek chuligańskich, publicznie i bez powodu okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, poprzez zadanie uderzenia pięścią w twarz spowodował u Łukasza P. obrażenia ciała w postaci stłuczenia nasady nosa, które to obrażenia skutkowały naruszeniem czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni, tj. o przestępstwo z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k.


II


Oskarżony 29 czerwca 2017 r. przez Prokuraturę Rejonową w Przemyślu Zbigniew G. o to, że
I. 2 lutego 2017 r., w Wyszatycach, województwa podkarpackiego, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że znajdując się w stanie nietrzeźwości wynoszącym od 2,376 promila do 2,692 promila alkoholu we krwi kierował samochodem osobowym marki Seat Ibiza, nie zachowując należytej ostrożności przez niewłaściwą obserwację jezdni oraz poruszanie się z prędkością nie dostosowaną do istniejących warunków i pomimo zauważenia pieszych poruszających się przy lewej krawędzi jezdni nie podjął manewru hamowania, zjeżdżając na przeciwny pas ruchu, którym prawidłowo poruszała się piesza Emilia J. doprowadzając do potrącenia jej lewą częścią pojazdu, w wyniku czego piesza upadła na jego maskę, a następnie głową uderzyła w górną część przedniego lewego słupka, doznając złamań kości podstawy i sklepienia czaszki, złamania stawu szczytowo - potylicznego, krwawienia nad i podtwardówkowego mózgu, wynaczynień krwi w przestrzeni podpajęczynówkowej mózgu i móżdżku, ogniska stłuczenia mózgu w obrębie płata skroniowego lewego, oderwania rdzenia przedłużonego od mostu z krwawieniem do układu komorowego mózgu złamania obojczyka prawego, złamań żeber strony prawej i lewej z wynaczynieniami krwi, pęknięcia torebki i miąższu śledziony, pęknięcia, wynaczynienia krwi w ścianie żołądka, stłuczenia miąższu płuc, ognisk zachłyśnięcia się krwią, które to obrażenia skutkowały zgonem pokrzywdzonej, po czym zbiegł z miejsca wypadku, tj. o przestępstwo z art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 k.k.


II. 2 lutego 2017 r., w Wyszatycach, województwa podkarpackiego, po potrąceniu Emilii J. kierowanym przez siebie samochodem osobowym marki Seat Ibiza, wiedząc, iż pokrzywdzona znajduje się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, nie udzielił jej pomocy bez narażenia siebie na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. o przestępstwo z art. 162 § 1 k.k.


III. 2 lutego 2017 r., w Wyszatycach województwa podkarpackiego prowadził po drodze publicznej pojazd mechaniczny w postaci samochodu osobowego marki Seat Ibiza, znajdując się w stanie nietrzeźwości wynoszącym odpowiednio: 1,11 mg/l, 1,05 mg/l oraz 0,94 mg/l oraz 1,72 promila i 1,71 promila alkoholu w wydychanym powietrzu oraz 1,94 promila, 1,89 promila i 2,06 promila alkoholu we krwi, tj. o przestępstwo z art. 178 a § 1 k.k. - został wyrokiem Sądu Rejonowego w Przemyślu z dnia 27 grudnia 2017 r. skazany:
- za czyn I z art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k. na karę 9 lat pozbawienia wolności, środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, nawiązkę w wysokości 40.000 złotych na rzecz małoletniej córki pokrzywdzonej,
- za czyn II z art. 162 § 1 k.k. karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,
- za czyn III z art. 178a § 1 k.k. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 6 lat, świadczenie pieniężne w kwocie 20.000 złotych na rzecz Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.
W miejsce jednostkowych kar Sąd wymierzył karę łączną 10 lat pozbawienia wolności, łączny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, zaliczenie rzeczywistego okresu pozbawienia wolności na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności oraz zasądzenie kosztów i opłat postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.


III


W sprawie przeciwko Krzysztofowi S. oskarżonemu przez Prokuraturę Rejonową w Przemyślu 17 października 2017 r. o to, że:
5 lipca 2017 r. w Przemyślu województwa podkarpackiego, działając umyślnie, w zamiarze ewentualnym, uderzył pięścią w twarz Alicję W., powodując jej upadek na betonowe podłoże, w wyniku czego pokrzywdzona doznała obrażeń ciała w postaci
stłuczenia lewego płata korowego mózgu, złamania kości klinowej po lewej stronie, sporadycznego krwawienia podpajęczego lewej i prawej półkuli mózgu, krwiaka podtwardówkowego prawej półkuli mózgu, złamania podstawy czaszki - kości ciemieniowej prawej przechodzącego na łuskę i piramidę prawej kości skroniowej, krwiaka podczepcowego głowy po prawej stronie, które to obrażenia spowodowały ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, przy czym czynu tego dopuścił się publicznie, z oczywiści błahego powodu, okazując rażące lekceważenia porządku prawnego, tj. o przestępstwo z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 kk.
Sąd Rejonowy w Przemyślu wyrokiem z dnia 29 grudnia 2017 r. skazał Krzysztofa S. na karę 3 lat pozbawienia wolności, wymierzył nawiązkę w kwocie 50.000 zł na rzecz pokrzywdzonej Alicji W., zasądził od oskarżonego zwrot kosztów zastępstwa procesowego pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej, zwolniony z kosztów i opłaty sądowej.
Wyrok nie jest prawomocny.


IV


28 grudnia 2017 r. prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Przemyślu wniosek w trybie art. 335 § 1 k.p.k. o skazanie Anety B. za przestępstwo z art. 177 § 2 k.k. popełnione w ten sposób, że w dniu 4 września 2017 r. w Wapowcach, województwa podkarpackiego, nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym powodując nieumyślnie wypadek drogowy w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki BMW 523, z niedostosowaną do warunków drogowych prędkością, doprowadziła do utraty przyczepności pojazdu na łuku drogi, zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzyła się z jadącym prawidłowo samochodem osobowym marki Renault, w wyniku czego pasażerka pojazdu BMW 523 małoletnia Nikola B. doznała obrażeń ciała w postaci masywnego obrzęku mózgu, stłuczenia tylnych części płatów dolnych płuc, pęknięcia wątroby, złamania trzonu kości udowej lewej, złamania kości podudzia prawego, złamania kości biodrowej prawej, w następstwie, których zmarła w dniu 8 września 2017 r., tj. o przestępstwo z art. 177 § 2 kk.
We wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, prokurator zamieścił wniosek o karę w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym przez okres 3 lat oraz o zwolnienie oskarżonej z ponoszenia kosztów i opłaty sądowej.


V


28 grudnia 2017 r. Prokuratura Rejonowa w Przemyślu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko Kamilowi G., Damianowi B. Krystianowi K. Olehovi S. i Stefanowi T. o to, że w dniu 8 sierpnia 2017 r. w Przemyślu
o pobicie Jakuba K. i Rafała K., poprzez kopanie po całym ciele i uderzanie rękami, skutkiem czego było spowodowanie u Jakuba K. obrażeń ciała w postaci złamania kości nosa po stronie prawej z wyłamaniem drobnego fragmentu kości i śladowym
przemieszczeniem, wieloodłamowym złamaniem dna prawego oczodołu, które to obrażenia ciała skutkowały rozstrojem zdrowia i naruszeniem czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni a mechanizm powstałych obrażeń naraził go na wystąpienie skutku określonego w art. 156 k.k., natomiast u Rafała K. spowodowali obrażenia ciała w postaci złamania kości nosowych z przemieszczeniem, złamania lewego oczodołu, które to obrażenia ciała skutkowały rozstrojem zdrowia i naruszeniem czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni a mechanizm powstałych obrażeń naraził go na wystąpienie skutku określonego w art. 156 k.k., przy czym działali publicznie i bez powodu okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego a Stefan T. czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Jarosławiu z
dnia 19 czerwca 2015 roku sygn. akt II K 455/15 na karę jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo rozboju w warunkach recydywy tj. za czyn z art. 280 § 1 k.k. i art. 283 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., która odbył w ciągu 5 lat po odbyciu ostatniej kary pozbawienia, tj. o przestępstwo z art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 1 1 § 2 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. a w przypadku Stefana T. w zw. z art. 64 § 2 k.k..

VI

29 grudnia 2017 r. Prokuratura Rejonowa w Przemyślu skierowała do Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko Dawidowi W., o to, że 17 listopada 2017 r. w Przemyślu województwa podkarpackiego, działając wspólnie i w porozumieniu z nieustaloną osobą, co do której materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia, bijąc rękami i kopiąc po całym ciele Marcina Sz., naraził go na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 157 § 1 k.k., powodując
obrażenia ciała w postaci stłuczenia głowy okolicy skroniowej prawej i stłuczenia okolicy lędźwiowo krzyżowej, które to obrażenia skutkowały rozstrojem zdrowia i naruszeniem czynności narządów ciała na okres poniżej siedmiu dni, przy czym czynu tego dopuścił się z pobudek chuligańskich, publicznie, bez powodu okazując rażące lekceważenia porządku prawnego,
tj. o przestępstwo z art. 158 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k.

RZECZNIK PRASOWY
PROKURATURY OKRĘGOWEJ W PRZEMYŚLU
MARTA PĘTKOWSKA

 

 

 

   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu