Komunikat Prasowy - 11 stycznia 2018 r.

Szczegóły

SERWIS INFORMACYJNY
PROKURATURY OKRĘGOWEJ W PRZEMYŚLU
11 STYCZNIA 2018 r.


     8 listopada 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu przesłała do Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko 41 letniemu mieszkańcowi Przemyśla - Andrzejowi F. o to, że w nocy z 28 na 29 grudnia 2016 r. w Przemyślu, działając z zamiarem bezpośrednim i nagłym, usiłował pozbawić życia Ryszarda M., zadając szereg ciosów nożem tapicerskim w okolice prawej strony klatki piersiowej, szyi i pleców, jednak zamierzonego celu nie osiągnął, z uwagi na podjęcie przez pokrzywdzonego działań obronnych oraz nie uszkodzenie żadnego z ważnych dla życia organów, powodując obrażenia ciała w postaci licznych ran kłutych przedniej prawej powierzchni klatki piersiowej w okolicy sutka, dwóch ran kłutych okolicy podłopatkowej o głębokości 5-6 cm, rozległej odmy podskórnej powłok klatki piersiowej po stronie prawej, dwóch ran ciętych prawej powierzchni szyi, ran ciętych dłoni i przedramienia lewego, które naruszyły czynności narządów ciała pokrzywdzonego na okres powyższej 7 dni, tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 §1 k.k. i art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

 

Andrzej F. nie przyznał się do winy, odnośnie przebiegu zdarzenia zasłaniając się niepamięcią. Oskarżony był dotychczas wielokrotnie karany.


II


     21 listopada 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu skierowała do miejscowego Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko 23 letniemu Michałowi C. i 22 letniemu Marcinowi D. oskarżonym o to, że w okresie od lutego do czerwca 2017 r. w Przemyślu, udzielili małoletniemu Bartłomiejowi Sz. środka odurzającego w postaci marihuany - każdorazowo o masie od 0,6 do 0,7 grama za kwotę 30 zł, osiągając korzyść majątkową w łącznej kwocie 600 zł, tj. o przestępstwo z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2017.783). Nadto Michał C. odpowie za grożenie małoletniemu Bartłomiejowi Sz. pozbawieniem życia oraz używanie przemocy poprzez uderzanie pięściami i kopanie po całym ciele i żądanie zapłaty kwoty 300 zł, przez co usiłował doprowadzić małoletniego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, powodując u niego obrażenia ciała w postaci stłuczenia głowy i klatki piersiowej, skutkujące naruszeniem czynności narządów na okres poniżej 7 dni, tj. o przestępstwo z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 282 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
Michał C. jest oskarżony także o to, że w dniu 18 lipca 2017 r. w Przemyślu, posiadał wbrew przepisom ustawy środek odurzający w postaci suszu marihuany o masie netto 0,865 grama, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a także o to, że w okresie od czerwca do 15 lipca 2017 r. w Przemyślu, działając wbrew przepisom ustawy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, około dziesięciokrotnie udzielił Filipowi Sz. środka odurzającego w postaci marihuany, sprzedając za każdym razem porcję środka o masie około 0,5-0,6 grama za kwotę 30 zł, z czego osiągnął korzyść majątkową w łącznej kwocie około 300 zł, tj. o przestępstwo z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2017.783). W tym samym czasie Michał C. udzielił także wielokrotnie Filipowi Sz. środka odurzającego w postaci marihuany, tj. o przestępstwo z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
     Michał C. został tymczasowo aresztowany przez Sąd Rejonowy w Przemyślu od 20 lipca 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.

III


   28 grudnia 2017 r. do Sądu Rejonowego w Przemyślu skierowano akt oskarżenia przeciwko 30 letniemu mieszkańcowi Przemyśla Mariuszowi P. o to, że:
   I. w dniu 29 czerwca 2017 roku w Przemyślu, województwa podkarpackiego działając w celu
zmuszenia funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, Marka Ochenduszkiewicza do odstąpienia od prawnej czynności służbowej jego zatrzymania, przy użyciu niebezpiecznego narzędzia w postaci samochodu osobowego marki BMW dokonał czynnej napaści na wyżej wymienionego podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych w ten
sposób, że ruszył kierowanym przez siebie samochodem w stronę funkcjonariusza, a po zderzeniu z innym pojazdem uderzył bokiem kierowanego przez siebie samochodu w Marka Ochenduszkiewicza, w wyniku czego spowodował u niego obrażenia ciała w postaci stłuczenia dłoni prawej, stłuczenia łokcia i uda prawego, stłuczenia i otarcia paliczka dalszego palca III ręki
lewej, które to obrażenia ciała skutkowały rozstrojem zdrowia i naruszeniem czynności narządów ciała na okres poniżej dni siedmiu, tj. o przestępstwo z art. 223 § l k.k. i art. 224 § 2 k.k. i art. l57 § 2 k.k. w zw. z art. l2 § 1 k.k.
   II. w dniu 29 czerwca 2017 roku w Przemyślu w województwie podkarpackim na ulicy Jagiellońskiej umyślnie sprowadził niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu 23 osób, w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki BMW, przy podjęciu próby wydostania się z zatoru drogowego, w celu uniknięcia zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji, naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że uderzał w kolejno mijane lub wymijane samochody tj. samochód osobowy marki Citroen DS. 3, samochód osobowy marki Skoda Felicia, samochód osobowy marki Citroen C4 Picasso, samochód osobowy marki VW Golf, czyniąc to z przekroczeniem linii podwójnej ciągłej, nie dostosowując prędkości do stanu drogi oraz utrudniając jazdę innym kierującym przez co doprowadził do wjechania w rejon przystanku autobusowego MZK na ulicy Jagiellońskiej, gdzie w tym czasie znajdowało się co najmniej dziewiętnaście osób, tj. o przestępstwo z art. l74 § l k.k.
   III. w dniu 29 czerwca 2017 w Przemyślu, w województwie podkarpackim działając w warunkach ciągu przestępstw w podobny sposób oraz umyślnie z zamiarem bezpośrednim dokonał uszkodzenia mienia na szkodę różnych osób i tak:
 w dniu 29 czerwca 2017 roku w Przemyślu, woj. podkarpackiego kierując samochodem osobowym marki BMW, działając umyślnie, podjął próbę wydostania się z zatoru drogowego, w celu uniknięcia zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji uderzając w samochód osobowy marki Citroen DS 3 i powodując jego uszkodzenia w postaci pęknięcia tylnego zderzaka oraz
zarysowania tylnego błotnika, co skutkowało stratą w wysokości 1517,38 złotych na szkodę właścicielki pojazdu,
 w dniu 29 czerwca 2017 roku w Przemyślu, woj. podkarpackiego kierując samochodem osobowym marki BMW, działając umyślnie, podjął próbę wydostania się z zatoru drogowego w celu uniknięcia zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji uderzając w samochód osobowy marki Skoda Felicia i powodując uszkodzenia przedniej prawej lampy, przedniego zderzaka i prawego przedniego błotnika, a także wgniecenia klapy pokrywy silnika i zarysowania lewego przedniego błotnika, co skutkowało stratą w wysokości 3500 złotych na szkodę właściciela pojazdu, tj. o przestępstwo z art. 288 § l k.k. w z zw. z art. 91 § l k.k.
     Jak wynika z poczynionych ustaleń Mariusz P. był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Przemyślu, w celu odbycia kary 5 lat pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego, przyznał się do popełnienia przestępstw i odmówił składania wyjaśnień. Przed skierowaniem sprawy do sądu podejrzany złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze bez przeprowadzenia rozprawy. Uzgodniona z prokuratorem kara łączna to 1 rok pozbawienia wolności i obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych.

IV

     29 grudnia 2017 r. skierowano do Sądu Rejonowego w Lesku wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy na zasadzie art. 335 § 1 k.p.k. przeciwko obywatelowi Ukrainy Zoryslavovi M. o to, że 16 października 2014 r. w okolicy Arłamowa, w rejonie znaku granicznego nr 453, posiadał bez wymaganego zezwolenia broń palną w postaci rewolweru „SNIPE-2" nr seryjny X01217 4 mm, na naboje typu Flobert oraz 39 sztuk naboi kaliber 4 mm typu Flobert, tj. o przestępstwo z art. 263 § 2 k.k. Podejrzany przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia i zadeklarował chęć skazania bez przeprowadzenia rozprawy, akceptując zaproponowaną przez prokuratora karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 2 lat, orzeczenie przepadku dowodów rzeczowych w postaci broni i amunicji.


RZECZNIK PRASOWY
PROKURATURY OKRĘGOWEJ W PRZEMYŚLU
MARTA PĘTKOWSKA

   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu