Komunikat prasowy - 4

Szczegóły

SERWIS INFORMACYJNY

PROKURATURY  OKRĘGOWEJ  W  PRZEMYŚLU

30 GRUDNIA  2013 r.

I.

20 grudnia 2013 roku Prokuratura Okręgowa w Przemyślu zakończyła prowadzone od 18 lipca 2012 roku śledztwo w sprawie wprowadzenia do obrotu w okresie od grudnia 2011 roku do lipca 2012 roku w Krakowie, Jarosławiu i innych miejscowościach powiatu jarosławskiego, znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 roku.

Oskarżono dziewięć osób, w tym założyciela i kierującego grupą przestępczą Michała W., któremu zarzucono także uczestniczenie w obrocie środkami odurzającymi i psychotropowymi poprzez nabywanie tych środków i wprowadzanie do obrotu poprzez odpłatne zbywanie bezpośrednio pozostałym współoskarżonym lub przy udziale pozostałych członków grupy przestępczej, a nadto oskarżono go o przestępstwo tzw. prania brudnych pieniędzy pochodzących z obrotu środkami odurzającymi. W okresie od grudnia 2011 roku do lipca 2012 roku Michał W. w ramach kierowanej przez siebie grupy przestępczej wprowadził do obrotu nie mniej niż około 10.145 gram marihuany oraz 1 kg amfetaminy, przy czym nabył nie mniej niż 11.140,6 gramów marihuany z czego 995,6 gramów zatrzymano przed przekazaniem do obrotu.

Marek W., Kornel J. i Bartosz U. zostali oskarżeni o udział w grupie przestępczej i uczestniczenie w obrocie środkami odurzającymi i psychotropowymi, zaś pozostałych pięć osób oskarżono o uczestniczenie w obrocie i posiadanie środków odurzających.

Wszyscy oskarżeni złożyli przed prokuratorem wnioski o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy, po uzgodnieniu   kar pozbawienia wolności  i środków karnych w postaci nawiązek a także  przepadku równowartości korzyści osiągniętych z przestępstwa i przepadku zabezpieczonych  przedmiotów służących do jego popełniania.  

 

II.

Prokuratura Okręgowa w Przemyślu zakończyła prowadzone od maja 2012 roku śledztwo sygn. akt V Ds. 15/12/Sp (c), w sprawie działania w okresie od września 2010 roku do marca 2011 roku na terenie Katowic, Częstochowy Radomska i innych miejscowości, zorganizowanej grupy popełniającej przestępstwa skarbowe polegające na gromadzeniu i przechowywaniu pochodzących z przemytu papierosów różnych marek a następnie ich zbywaniu odbiorcom z Niemiec i Włoch. 

W dniu 20 grudnia 2013 roku skierowano do Sądu Rejonowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom Grzegorzowi L., Mateuszowi M., Markowi T., Maciejowi P. i Markowi W. o przestępstwa z art. 65 § 3 kks oraz art. 65 § 1 kks w zw. z art. 91 § 3 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 ust 1 kks.

W okresie objętym zarzutami oskarżeni dokonali obrotu około 114 288 paczek papierosów o wartości celnej nie mniejszej niż 91 431 zł, a zbywając je za granicę na terytorium Włoch i Niemiec narazili Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego dużej wartości, tj. w wysokości nie mniejszej niż 1 232 475 zł oraz należności celnej w wysokości nie mniejszej niż 52 664 zł.

Czterech z oskarżonych wnioskowało o wydanie wyroków skazujących bez przeprowadzania rozprawy i orzeczenie uzgodnionych z prokuratorem kar od 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 2 lat, orzeczenie środka karnego w postaci przepadku korzyści majątkowej w wysokości po 10 000 zł oraz grzywnę.   

III.

W ramach odrębnego postępowania wyłączonego z opisanego wyżej  śledztwa  V Ds. 15/12/Sp (c), w dniu 23 grudnia 2013 roku Prokuratura Okręgowa w Przemyślu oskarżyła Krzysztofa G. o to, że w okresie od 1 lipca 2010 roku do 12 lutego 2011 r. w Katowicach i innych miejscowościach  województwa śląskiego,  działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami, wobec których toczy się odrębne postępowanie, brał udział w przewożeniu wyrobów akcyzowych w postaci papierosów produkcji zagranicznej bez polskich znaków akcyzy, w ilości nie mniejszej niż 100 000 paczek, o wartości celnej nie mniejszej niż 80 000 zł, które następnie zbywał na terytorium Włoch czym naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w wysokości nie mniejszej niż 1 068 391 zł oraz należności celnej w kwocie nie mniejszej niż 46 080 zł, tj. o przestępstwo z art. 65 § 1 kks w zw. z art. 91 § 3 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1  ust 1 kks. 

Oskarżony złożył przed prokuratorem wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy i orzeczenie uzgodnionej z prokuratorem kary grzywny.

IV.

Prokuratura Rejonowa w Przemyślu skierowała 17 grudnia 2013 roku do Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia w sprawie 1 Ds. 26/13/Sp (c) przeciwko Bogusławowi S., o to, że w nocy z 7 na 8 stycznia 2013 roku w Przemyślu, w mieszkaniu przy ul. Siemiradzkiego 3 a, działając umyślnie, z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia Jerzego W., poprzez kilkakrotne zadanie uderzeń w głowę ze znaczną siłą twardym narzędziem w postaci taboretu, spowodował liczne obrażenia w obrębie głowy, w tym krwawienie podpajęczynówkowe mózgu z przebiciem krwawienia do komór bocznych mózgu, krwawienie wokół pnia mózgu i obrzęk mózgu, skutkujące zgonem pokrzywdzonego, tj. o przestępstwo z art. 148 § 1 k.k.

Oskarżony - 26 letni mieszkaniec Przemyśla, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, w których opisał okoliczności zdarzenia.

Za przestępstwo zabójstwa grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 8 lat, 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

 RZECZNIK PRASOWY

 PROKURATURY OKRĘGOWEJ W PRZEMYŚLU

 Marta Pętkowska

 

   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu