Komunikat prasowy - 3

Szczegóły

SERWIS INFORMACYJNY

PROKURATURY  OKRĘGOWEJ  W  PRZEMYŚL

11   GRUDNIA  2013 r.

I.

          W dniu 7 grudnia 2013 roku Prokuratura Okręgowa w Przemyślu, w prowadzonym od 30 października 2013 r. śledztwie o sygn. V Ds. 30/13 dotyczącym wprowadzenia do obrotu wyrobów akcyzowych w postaci suszu  tytoniowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do października 2013r. na terenie województw podkarpackiego, małopolskiego i łódzkiego przez zorganizowaną grupę przestępczą, skierowała do Sądu Rejonowego w Przemyślu wnioski o tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec czterech podejrzanych o udział w grupie przestępczej a także wobec osoby Andrzeja K., który zorganizował i kierował grupą przestępczą  działającą w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 5 grudnia 2013 r. na terenie Nowej Wsi w powiecie nowosądeckim i innych miejscowościach na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego, mającą na celu popełnianie przestępstw o charakterze karnoskarbowym, polegających na nabywaniu wyrobów akcyzowych w postaci znacznej ilości suszu tytoniowego, a następnie wytwarzaniu z niego wyrobów tytoniowych, bez wymaganego wpisu do rejestru, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 i 3 k.k.

          Zatrzymanym osobom przedstawiono także zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 12 a ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, w związku z wytworzeniem wyrobów tytoniowych znacznej wartości bez wymaganego wpisu do rejestru, w ilości nie mniejszej niż 3 240 kg oraz przechowywaniem wyrobów akcyzowych w postaci suszu tytoniowego w ilości nie mniejszej niż 3 480 kg i w postaci tytoniu do palenia w ilości nie mniejszej niż 3 240 kg bez oznaczeń znakami skarbowymi akcyzy MF RP, czym narazili Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego o wielkiej wartości,   łącznie  3 598 701 zł, tj. o przestępstwo  z art. 65 § 1 kodeksu karnego skarbowego w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kodeksu karnego skarbowego. 

         Wśród pięciu zatrzymanych osób, troje to obywatele Ukrainy Roman N., Bogdan M. i Serhii B. oraz mieszkańcy Podkarpacia i Małopolski Andrzej K. i Andrzej D.  

II.

          W dniu 10 grudnia 2013 r. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu skierowała do Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia w sprawie o sygn. V Ds. 32/09/Sp (c) przeciwko sześciu osobom, z których pięć zostało oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w okresie od 2006 do 2010 roku na terenie Przemyśla, Nowego Sącza i innych miejscowości, założonej i kierowanej przez obywatela Włoch Ciro V., która zajmowała się przyjmowaniem skradzionych na terenie Republiki Włoch samochodów osobowych, w których przerabiano numery VIN oraz fałszowano dokumenty legalizacyjne i certyfikaty własności, w celu ich sprzedaży za pośrednictwem Internetu na terenie całej Polski. Oprócz zarzutu udziału w grupie przestępczej oskarżeni usłyszeli 48 zarzutów z art. 291 § 1 k.k. i trzy zarzuty dotyczące posłużenia się jako autentycznym  przerobionym dokumentem w postaci włoskiego certyfikatu własności oraz podrobienia podpisów rzekomych właścicieli pojazdów, tj. przestępstwa z art. 270 § 1 k.k.

          W okresie od 2011 do 2013 roku z akt śledztwa włączono materiały dotyczące 47. osób podejrzanych o nabycie samochodów, o których na podstawie okoliczności towarzyszących transakcjom powinni i mogli przypuszczać, że zostały uzyskane za pomocą czynu zabronionego. Wobec większości z oskarżonych zapadły prawomocne wyroki skazujące i umarzające warunkowo postępowania. Ponad 40 skradzionych i zabezpieczonych w śledztwie pojazdów wróciło do prawnych właścicieli.

          Postępowanie wobec Ciro V. podejrzanemu o zorganizowanie i kierowanie grupą przestępczą a także wobec Jarosława W. i Magdaleny S. zostało wyłączone i zawieszone  postanowieniem z dnia 21 października 2013 roku z powodu długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej jego zakończenie, bowiem Ciro V. przebywa w zakładzie karnym we Włoszek, Jarosław W. został tymczasowo aresztowany przez lwowską prokuraturę, zaś Magdalena S. przebywa we Francji.

          

                                 RZECZNIK PRASOWY
                PROKURATURY OKRĘGOWEJ W PRZEMYŚLU

                                    Marta Pętkowska

   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu