Komunikat prasowy - 2

Szczegóły

           W dniu 28 czerwca 2013 roku Prokuratura Okręgowa w Przemyślu w sprawie VDs. 28/12/Spc skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 38-letniemu Robertowi N., byłemu funkcjonariuszowi Straży Granicznej, o przyjmowanie korzyści majątkowej  w zamian za informacje stanowiące tajemnicę służbową, oraz przeciwko czterem mieszkańcom podprzemyskich miejscowości  w wieku od 24 do 30 lat, w większości bezrobotnych, o wręczanie funkcjonariuszowi publicznemu korzyści majątkowych oraz przemycanie przez granicę z Ukrainą wyrobów papierosowych.

           W szczególności Robert N. został oskarżony o to, że w lipcu 2011 roku oraz od wiosny do 27 października 2012 roku, jako funkcjonariusz Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ujawnił Michałowi M. i Mateuszowi R. informacje stanowiące tajemnicę służbową dotyczącą umiejscowienia na określonych odcinkach technicznych środków obserwacji oraz rozmieszczenia patroli granicznych w konkretnym czasie, przyjmując od nichw zamian kilkakrotnie pieniądze w łącznej kwocie 4 500 zł, tj. o przest. z art. 228§3kk i art. 266§2kk w zw. z art. 11§2kk i art. 12 kk.

           Michałowi M. i Mateuszowi R. zarzucono udzielanie funkcjonariuszowi publicznemu korzyści majątkowych w zamian za naruszenie prawa polegające na ujawnieniu informacji stanowiących tajemnicę służbową w celu umożliwienia przemytu celnego, tj. o przest. z art. 229§3kk w zw. z art. 12 kk.

           Obu wymienionych i nadto Kamila O. oraz Stanisława D. oskarżono równieżo to, że w nocy na 27 października 2012 roku w rejonie granicy państwowej sprowadzili z Ukrainy wbrew przepisom ustawy wyroby akcyzowe w postaci 2 tysięcy paczek papierosów różnych marek z narażeniem na uszczuplenie należności celno – podatkowej w wysokości 266 tyś. zł., tj. o przest. z art. 63§ 6 kks w zb. z  art.86 § 3 kks.

         Oskarżeni zostali zatrzymani na gorącym uczynku wraz z przemycanymi papierosami.

     Rozpracowywanie grupy przemytników oraz ujawnienie współpracującego z nimi funkcjonariusza nastąpiło dzięki działaniom Straży Granicznej i energicznym czynnościom Prokuratury Okręgowej.

           Oskarżeni złożyli wnioski o ukaranie ich bez przeprowadzenia rozprawy za przestępstwa urzędniczo – korupcyjne na karę po 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania przez 3 lata oraz karę grzywny rzędu 5 tyś. zł, podobne grzywny za przestępstwa karno – skarbowe, nadto orzeczony zostanie przepadek papierosów.

 

 Zastępca Prokuratora Okręgowego 

 Marian Haśko

   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu