Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na świadczenie przez okres obowiązywania umowy usług przewozu zwłok lub szczątków ludzkich. Usługa obejmuje przewozy w obszarze właściwości prokuratur okręgu przemyskiego.

 

   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu