Zaproszenie do złożenia oferty na usług przewóz zwłok lub szczątków ludzkich..

Szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty na usług przewóz zwłok lub szczątków ludzkich.

Postępowanie  prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 tys. euro.

   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu