Prawo rodzinne

Szczegóły

PRZEPISY, ZALECENIA – PRAWO RODZINNE

 • Konwencja w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw 
 • Konwencja Rady Europy w sprawie kontaktów z dziećmi 
 • Europejska Konwencja o przysposobieniu dzieci 
 • Europejska Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem 
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej 
 • Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego 
 • Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę 
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. 
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

OPRACOWANIA

 • Raport na temat zasad dotyczących ustalenia i konsekwencji prawnych rodzicielstwa [źródło: Kwartalnik Sędziów Rodzinnych "Rodzina i Prawo" nr 1 (1) 2006]  
 • Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Broszura wydana przez Ministerstwo Sprawiedliwości - 

PRZEPISY, ZALECENIA – PRZEMOC W RODZINIE

 • Projekt wytycznych Prokuratora Generalnego z dnia 21 lutego 2011 r. dotyczących zasad postępowania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
 • Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 21.12.2011 r. dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

ORGANIZACJE

 • Podmioty i organizacje świadczące pomoc na rzecz ofiar przestępstw oraz członków ich rodzin - /link/
 • Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej funkcjonujących na terenie woj. podkarpackiego - 
 • Rejestr Placówek Zapewniających Miejsca Noclegowe - stan na dzień 28.07.2017 r. - 
 • Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa - stan na dzień 19.01.2018 r. - 
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wojew. podkarpackie stan na 19.01.2018 r. - 
 • Baza teleadresowa stan na dzień 29.06.2017 r. - 
 • Baza danych osób-służby przeciwdziałania przemocy w rodzinie stan na dzień 23.11.2017 r. - 
 • Wykaz danych teleadresowych ośrodków pomocy społecznej wojew. podkarpackiego - 
 • Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych wojew. podkaprackiego- 

INNE:

 • Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie - 
   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu