Prawa ofiar

Szczegóły

Pokrzywdzony - osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

POUCZENIA:
- Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach - zobacz, 
- Pouczenia pokrzywdzonego po skierowaniu aktu oskarżenia do sądu - zobacz,

Informator dla Pokrzywdzonych.

Obywatel w postępowaniu karnym - Prawa i obowiązki.

 

 

   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu