Serwis prasowy Prokuratury Rejonowej w Przeworsku 2/2016

Szczegóły

Przeworsk dnia 30 marca 2016 roku

 

Serwis Prasowy

Prokuratury Rejonowej w Przeworsku

 

dot. PO I A 020/27/13

 

            Prokuratura Rejonowa w Przeworsku skierowała w dniu 4 listopada 2015 roku akt oskarżenia przeciwko Tadeuszowi K. oskarżonemu o to, że:

 

1/  W okresie od 03 kwietnia 2015 r. do 10 sierpnia 2015 r. w miejscowości Jawornik Przedmieście, woj. podkarpackiego, na posesji oznaczonej nr 116 znęcał się  psychicznie nad swoimi synami Łukaszem K. i Grzegorzem K. w ten sposób, że o różnych porach dnia i nocy bez powodu wszczynał awantury domowe w trakcie których wyzywał ich słowami wulgarnymi, groził pozbawieniem życia, zakłócał spoczynek nocny oraz rzucał przedmiotami użytku codziennego, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności odbytej w systemie dozoru elektronicznego w okresie od dnia 13 marca 2011 r. do dnia 12 marca 2012 r. orzeczonej przez Sąd Okręgowy w Przemyślu wyrokiem o sygn. akt IV Kow 82/11/El z dnia 10 marca 2011 r. za umyślne przestępstwo podobne

tj. o przest. z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

 

2/ W dniu  21 maja 2015 r. w miejscowości Jawornik Przedmieście, woj. podkarpackiego, znieważył swoją byłą żonę Teresę K. wyzywając ją słowami powszechnie uznawanymi za obraźliwe 

tj. o przest. z art. 216 § 1 kk

 

3/ W dniu 3 czerwca 2015 r w miejscowości Jawornik Przedmieście, woj. podkarpackiego  znieważył swoją byłą żonę Teresę K. wyzywając ją słowami powszechnie uznawanymi za obraźliwe 

tj. o przest. z art. 216 § 1 kk

 

4/ W dniu 14 czerwca 2015 r w miejscowości Jawornik Przedmieście, woj. podkarpackiego znieważył swoją byłą żonę Teresę K. wyzywając ją słowami powszechnie uznawanymi za obraźliwe 

tj. o przest. z art. 216 § 1 kk

 

5/ W dniu 19 lipca 2015 r.  w miejscowości Jawornik Przedmieście, woj. podkarpackiego  znieważył swoją byłą żonę Teresę K. wyzywając ją słowami powszechnie uznawanymi za obraźliwe 

tj. o przest. z art. 216 § 1 kk

 

6/ W dniu 9 sierpnia 2015 r. w miejscowości Jawornik Przedmieście, woj. podkarpackiego  znieważył swoją byłą żonę Teresę K. wyzywając ją słowami powszechnie uznawanymi za obraźliwe 

tj. o przest. z art. 216 § 1 kk

 

7/ W dniu  10 sierpnia 2015 r. w miejscowości Jawornik Przedmieście, woj. podkarpackiego  znieważył swoją byłą żonę Teresę K. wyzywając ją słowami powszechnie uznawanymi za obraźliwe 

tj. o przest. z art. 216 § 1 kk

 

przy czym czynów opisanych w punkcie II-VII dopuścił się z wykorzystaniem takiej samej sposobności  działając w ciągu przestępstw  z art. 91 § 1 kk.

 

8/ W dniu 3 czerwca 2015 r. w miejscowości Jawornik Przedmieście, woj. podkarpackiego, groził swojej byłej żonie Teresie K. pobiciem lub zabójstwem, przy czym groźby te wzbudziły u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę co do ich spełnienia  przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności odbytej w systemie dozoru elektronicznego w okresie od dnia 13 marca 2011 r. do dnia 12 marca 2012 r. orzeczonej przez Sąd Okręgowy w Przemyślu wyrokiem o sygn. akt IV Kow 82/11/El z dnia 10 marca 2011 r. za umyślne przestępstwo podobne

tj. o przest. z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

 

9./ W dniu 14 czerwca 2015 r. w miejscowości Jawornik Przedmieście, woj. podkarpackiego, groził swojej byłej żonie Teresie K. pobiciem lub zabójstwem, przy czym groźby te wzbudziły u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę co do ich spełnienia  przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności odbytej w systemie dozoru elektronicznego w okresie od dnia 13 marca 2011 r. do dnia 12 marca 2012 r. orzeczonej przez Sąd Okręgowy w Przemyślu wyrokiem o sygn. akt IV Kow 82/11/El z dnia 10 marca 2011 r. za umyślne przestępstwo podobne

tj. o przest. z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

 

10./ W dniu 9 sierpnia 2015 r. w miejscowości Jawornik Przedmieście, woj. podkarpackiego, groził swojej byłej żonie Teresie K. pobiciem lub zabójstwem, przy czym groźby te wzbudziły u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę co do ich spełnienia  przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności odbytej w systemie dozoru elektronicznego w okresie od dnia 13 marca 2011 r. do dnia 12 marca 2012 r. orzeczonej przez Sąd Okręgowy w Przemyślu wyrokiem o sygn. akt IV Kow 82/11/El z dnia 10 marca 2011 r. za umyślne przestępstwo podobne

tj. o przest. z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

 

11./ W dniu 10 sierpnia 2015 r. w miejscowości Jawornik Przedmieście, woj. podkarpackiego, groził swojej byłej żonie Teresie K. pobiciem lub zabójstwem, przy czym groźby te wzbudziły u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę co do ich spełnienia  przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności odbytej w systemie dozoru elektronicznego w okresie od dnia 13 marca 2011 r. do dnia 12 marca 2012 r. orzeczonej przez Sąd Okręgowy w Przemyślu wyrokiem o sygn. akt IV Kow 82/11/El z dnia 10 marca 2011 r. za umyślne przestępstwo podobne

tj. o przest. z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

 

przy czym czynów opisanych w punkcie VIII-XI dopuścił się z wykorzystaniem takiej samej sposobności  działając w ciągu przestępstw  z art. 91 § 1 kk.

 

12./ W  dniu 9 sierpnia 2015 r. w miejscowości Jawornik Przedmieście, woj. podkarpackiego spowodował u Teresy K. obrażenia ciała w postaci drobnych podbiegnięć krwawych w okolicy kąta żuchwy oraz  bolesności w okolicy stawu łokciowego prawego   i bolesności głowy , skutkujące naruszeniem nietykalności cielesnej, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności odbytej w systemie dozoru elektronicznego w okresie od dnia 13 marca 2011 r. do dnia 12 marca 2012 r. orzeczonej przez Sąd Okręgowy w Przemyślu wyrokiem o sygn. akt IV Kow 82/11/El z dnia 10 marca 2011 r. za umyślne przestępstwo podobne

tj. o przest. z art. 217 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

 

W toku postępowania Tadeusz K. został tymczasowo aresztowany.

W dniu 23 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Przeworsku wydał wyrok w przedmiotowej sprawie i skazał Tadeusza K. na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z zaliczeniem okresu pozbawienia wolności w postaci tymczasowego aresztowania w okresie od dnia 30.09.2015 r. od godz. 13.30 do dnia 21 stycznia 2016 r. i od dnia 24 stycznia 2016 r. do dnia 23 lutego 2016 r..

Sąd zasądził od oskarżonego Tadeusza K. na rzecz pokrzywdzonej Teresy K. kwotę 1200 (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem kosztów związanych z udziałem po stronie pokrzywdzonej pełnomocnika z wyboru, oraz zasądził na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w części, w tym tytułem wydatków poniesionych przez Skarb Państwa kwotę 300 (trzysta) złotych oraz tytułem opłaty kwotę 200 (dwieście) złotych, zwalniając go od ponoszenia pozostałej części wydatków oraz pozostałej części opłaty

Tymże wyrokiem w związku z popełnieniem przestępstw opisanych w pkt. IX-XII oraz XIV wyroku sąd orzekł środek karny postaci zakazu kontaktowania się w jakikolwiek sposób w tym kontaktowania się osobistego, za pomocą urządzeń teleinformatycznych i telefonicznych z pokrzywdzoną Teresą K. przez okres 10 (dziesięciu) lat. Sąd utrzymał tymczasowe aresztowanie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

Wyrok nie jest prawomocny.

 

 

Prokurator Rejonowy

    Marzena Strokoń

   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu