W przypadku posiadania jakiejkolwiek informacji na temat miesjca ukrywania się osoby poszukiwanej listem gończym prosimy o niezwłoczny kontakt z najbliższą jednostką policji osobiście lub pod numerami telefonów 997 i 112, albo z prokuratorem.
     Na podstawie art. 280 § 2 kpk udziela się zapewnienia o utrzymaniu w tajemnicy wszelkich danych na temat osoby informującej oraz okoliczności uzyskania informacji. 
     Jednocześnie ostrzega się, że ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem z art. 239 § 1 kk, zagrożonym karą do 5 lat pozbawienia wolności.

List Gończy za Mieczysławem Kondrackim

Szczegóły

Prokurator Rejonowy w Przeworsku poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:

MIECZYSŁAW KONDRACKI

Pseudonim:

------------

Imiona rodziców:

Władysław i Maria

Data i miejsce urodzenia:

19 maja 1968 r. w Kańczudze

Ostatnie miejsce zamieszkania:

37-220 Krzeczowice 18

 Podejrzanego o popełnienie przestępstwa:
w okresie od lipca 2004 roku do miesiąca grudnia 2007 roku w miejscowości Dębów woj. podkarpackiego uporczywie uchylał się od ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie swojego syna Marcina L. nie płacąc rat alimentacyjnych w kwocie po 100 zł miesięcznie ustalonych orzeczeniem Sądu Rejonowego w Przeworsku z dnia 23.11.1998 r. sygn. akt RIIIC 307/98, w miejsce rat alimentacyjnych ustalonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Przeworsku z dnia 17.03.1992 r. sygn. akt RIIIC 445/91 w kwocie po 25 zł miesięcznie, czym naraził go na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych tj. o przest. z art. 209 § 1 kk

 Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
20-05-2008 r., sygn. akt Kp-107/08 (Ds. 1183/04/D)

List gończy za Alexandriną Ardelanu

Szczegóły

Prokurator Rejonowy w Przeworsku poszukuje listem gończym:

 

Imię i nazwisko:

ALEXANDRINA ARDELANU

Pseudonim:

------------

Imiona rodziców:

MIHAI i FILOMITE

Data i miejsce urodzenia:

09.09.1967 r. w Vilcea-Racirita RUMUNIA

Ostatnie miejsce zamieszkania:

Vilcea-Racirita RUMUNIA

 

 Podejrzaną o popełnienie przestępstwa:
w dniu 12 grudnia 2000 roku około godz. 9-tej w Sieteszy gmina Kańczuga woj. Podkarpackiego zabrała w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 700 zł na szkodę Piotra Z. tj. o przest. z art. 278 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
08-04-2008 r., sygn. akt Kp 56/08 (Ds. 1224/00/D)

List Gończy za Adrianem Rembisz

Szczegóły

Prokurator Rejonowy w Przeworsku poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:

  ADRIAN REMBISZ

Pseudonim:

  ------------

Imiona rodziców:

  TADEUSZ i DOROTA

Data i miejsce urodzenia:

  13 wrzesień 1982 r. w Rzeszowie

Ostatnie miejsce zamieszkania:

  RZESZÓW ul. R.DMOWSKIEGO 7 m. 41

Podejrzanego o popełnienie przestępstwa:
w dniu 19 czerwca 2009 roku na ul. Misiągiewicza w Przeworsku woj. Podkarpackiego kierował samochodem osobowym marki BMW nr rej. REJ-2350 w ruchu lądowym będąc w stanie nietrzeźwości, wyniki badań krwi: I-sze badanie – 1,40 , II-gie badanie – 1,20 , III-cie badanie – 1,20 ‰ alkoholu we krwi tj. o przest. z art. 178a § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
23-04-2012 r., sygn. akt II Kp 49/12 (Ds. 1212/04/S)

   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu