List Gończy za Krzysztofem Zielińskim

Szczegóły

Prokurator Rejonowy w Jarosławiu poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:

KRZYSZTOF  ZIELIŃSKI

Pseudonim:

------------

Imiona rodziców:

WACŁAW i TERESA zd. ROKOSZ

Data i miejsce urodzenia:

19 marzec 1981 r. w Krakowie

Ostatnie miejsce zamieszkania:

37-500 Jarosław ul. Wróblewskiego 20D/2

 Podejrzanego o popełnienie przestępstwa:

w dniu 13 sierpnia 2016 r. w Jarosławiu, woj. podkarpackiego,  działając z zamiarem bezpośrednim pobicia, uderzył w twarz ustalonego pokrzywdzonego, w wyniku czego ten upadł na ziemię doznając ciężkiego uszczerbku na zdrowiu będącego chorobą realnie zagrażającą życiu w postaci wielopostaciowego urazu  czaszkowo – mózgowego, co spowodowało ciężką chorobę nieuleczalną lub długotrwałą, tj. o czyn z art. 156§1 pkt 2 kk 

 Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
25-08-2016 r., sygn. akt II Kp 389/16 (PR 1 Ds.522.2016.Spc)

   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu