Komunikat w sprawie wyznaczenia dnia 1 czerwca 2018 roku dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej oraz Prokuraturach Rejonowych Okręgu Przemyskiego

Szczegóły

Zarządzeniem nr 30/18 Prokuratora Okręgowego w Przemyślu, dzień 1 czerwca 2018 roku ustanawiam dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu oraz Prokuraturach Rejonowych Okręgu Przemyskiego z jednoczesnym odpracowaniem wyżej wymienionego dnia pracy w dniu 30 czerwca 2018 roku.

Prokurator Okręgowy

                                       Jacek Staszczak

   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu