Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (20 – 26 luty 2017 r.)

Szczegóły

Przed nami kolejny, już 16. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od 20 do 26 lutego 2017 r. każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną  w Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu oraz podległym jej Prokuraturom Rejonowym w Przemyślu, Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie.

W organizację obchodów - oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej - aktywnie włączyli się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści.

Dzięki zaangażowaniu się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem wspomnianych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Ich interdyscyplinarność polegać będzie na tym, że informacji udzielać będą nie tylko prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, funkcjonariusze Policji, kuratorzy sądowi i komornicy, ale także psycholodzy, lekarze, pracownicy pomocy społecznej.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

Informacje o dyżurach pełnionych przez prokuratorów udzielających porad prawnych zostaną zamieszczone w formie komunikatów na tablicach informacyjnych w Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu oraz podległym jej Prokuraturom Rejonowym w Przemyślu, Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie.

W tym roku szczególna uwaga poświęcona będzie zagadnieniom związanym z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych.

Więcej informacji o formach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Wykaz ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 

Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Przemyslu będą pełnili dyżury w związku z Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 W okresie od 20 lutego do 26 lutego 2017 r.

w siedzibie prokuratury przy ul Waygarta 8

 

 20 luty 2017 r.

 

Prokurator – Piotr Gembarzewski

w godz. od 8.30 – 15.00

 

21 luty 2016 r.

 

Prokurator – Marta Pętkowska

w godz. od 8.30 – 15.00

 

22 luty 2016 r.

 

Prokurator – Agnieszka Klimczyk-Gąska

w godz. od 8.30 – 15.00

23 luty 2016 r.

 

Prokurator – Leila Belkhiria-Hajduk

w godz. od 8.30 – 15.00

 

24 luty 2016 r.

 

Prokurator – Tomasz Malcher

w godz. od 8.30 – 15.00

 

   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu