Komunikat w sprawie wyznaczenia dnia 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy

Szczegóły

Zarządzeniem nr 13/2016 Prokuratora Okręgowego w Przemyślu,dzień 27 maja 2016 roku ustanawiam dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu oraz Prokuraturach Rejonowych Okręgu Przemyskiego   za odpracowaniem w sobotę w dniu 4 czerwca 2016 roku.

Prokurator Okręgowy

Jacek Staszczak

   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu