Informacje Ogólne

Informacje ogólne

          Status prawny jednostki jest określony na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2016r., poz. 270)


Zasięgiem terytorialnym Prokuratura Okręgowa obejmuje część województwa podkarpackiego. Podlegają jej cztery Prokuratury Rejonowe w:

 • Przemyślu,
 • Jarosławiu,
 • Przeworsku,
 • Lubaczowie.

 Mapa jednostek prokuratur okręgu przemyskiego

Organizacja jednostki:
Strukturę organizacyjną Prokuratury Okręgowej w Przemyślu określa Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Przemyślu nr 1/2016 z dnia 06 maja 2016 r.

Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Przemyślu stanowią :

 • Prokurator Okręgowy - Jacek Staszczak
 • Zastępca Prokuratora Okręgowego - Beata Starzecka-Skrzypiec

  a tworzą ją następujące komórki:


 • Wydział I Śledczy
 • Wydział II Organizacyjno-Sądowy z działem ds. Informatyzacji i Analiz
 • Samodzielny Dział Budżetowo-Administracyjny
 • Samodzielny Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Stanowisko - starszy inspektor ds. obronnych
 • Stanowisko - audytor wewnętrzny
 • Stanowisko - administrator bezpieczeństwa informacji
   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu