Informacja dla pokrzywdzonych w związku z określeniami "polskie obozy koncentracyjne"

Szczegóły

      Prokuratura Okręgowa w Przemyślu informuje pokrzywdzonych, ze wobec pojawiających się w mediach w tym w szczególności w mediach społecznościowych określeń „polskie obozy koncentracyjne” lub „polskie obozy zagłady”  pokrzywdzeni takimi określeniami są uprawnieni do wytoczenia powództwa opartego na art. 23 i 24 §1 kc o naruszenie dóbr osobistych. Przepisy te stanowią Art. 23. kc Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.
Art. 24. § 1.
  kc Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. 

     Informujemy ponadto, że legitymację procesową do wytoczenia takiego powództwa na rzecz uprawnionej osoby posiada także prokurator.

            Osoby zainteresowane skalą zjawiska mogą skorzystać z aplikacji „Remember”, która jest do pobrania ze strony correctmistakes.auschwitz.org. Aplikacja ta umożliwia wyszukiwanie w tekście takich lub podobnych wyrażeń, podkreśla je jako błędne i sugeruje inne.

 

wpisany z upoważnienia Prokuratora Okręgowego

Prokurator Prokuratury Okręgowej
Mariusz Tworek

 

 

 

   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu