Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 23-28 lutego 2015 r.

Szczegóły

W dniach od 23 lutego do 28 lutego 2015 r. obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. 

W tych dniach w Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu oraz w Prokuraturach Rejonowych okręgu przemyskiego wyznaczeni prokuratorzy w godzinach urzędowania będą informować pokrzywdzonych przestępstwem o ich uprawnieniach oraz podmiotach mogących udzielić im pomocy.

Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 12 / 2014
z dnia 6 czerwca 2014r.
Prokuratora Okręgowego w Przemyślu
 

w sprawie wyznaczenia dnia 20 czerwca 2014 roku dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej 
w Przemyślu i podległych jej jednostkach organizacyjnych

 

Na podstawie § 69 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. , poz. 144) oraz art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z p. zm.)

 

zarządzam:

§1

          Ustanowić dzień 20 czerwca 2014r. dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu i podległej jednostce - Prokuraturze Rejonowej w Przemyślu w zamian za odpracowanie tego dnia w dniu 28 czerwca 2014 roku (sobota). 

 

§2

 Informacje o wprowadzonym dniu wolnym od pracy umieścić na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, tablicy ogłoszeń w siedzibie prokuratury oraz innym widocznym miejscu dla interesantów.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                               Prokurator Okręgowy

                                   Adam Kownacki

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Prokuraturze Rejonowej w Jarosławiu

Szczegóły

PR II 010/6/14

 

ZARZĄDZENIE PROKURATORA REJONOWEGO
W JAROSŁAWIU NR   6/14

z dnia 4 czerwca 2014 roku

 

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Prokuraturze Rejonowej
w Jarosławiu

 

         Działając na podstawie § 69 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 144) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz 94 z późn. Zm.)

zarządzam:

 

§1

       Ustanowić dzień 20 czerwca 2014 roku dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Rejonowej w Jarosławiu w zamian za odpracowanie tego dnia w dniu 7 czerwca 2014 roku (sobota).

 

§2

         Informacje o wprowadzonym dniu wolnym od pracy umieścić na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu oraz innym widocznym miejscu dla interesantów.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

        Prokurator Rejonowy

          BARBARA HOPKO-GRZEBYK

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w prokuraturach okręgu przemyskiego.

Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 2 / 2014
z dnia 11 lutego 2014r.
Prokuratora Okręgowego w Przemyślu
 

w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu i podległych jej jednostkach organizacyjnych prokuratury

 

Na podstawie § 69 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. , poz. 144) oraz art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z p. zm.)

 

zarządzam:

§1

1.    Ustanowić dzień 2 maja 2014r. dniem wolnym od pracy w Prokuraturze
Okręgowej w Przemyślu i podległych jej jednostkach organizacyjnych prokuratury w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. w dniu 03 maja 2014r., obniżające w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy,
2.    Ustanowić dzień 10 listopada 2014r. dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu i podległych jej jednostkach organizacyjnych prokuratury zamian za święto przypadające w sobotę, tj. w dniu 01 listopada 2014r., obniżające w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy.

 

§2


Informację o wprowadzonych dniach wolnych od pracy umieścić na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Przemyślu oraz siedzibach jednostek organizacyjnych podległych Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu, a także w innym widocznym miejscu dla interesantów.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                               Prokurator Okręgowy

                                   Adam Kownacki

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Szczegóły

 

W dniach od 24 lutego do 1 marca 2014 r. obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. 

W tych dniach w Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu oraz w Prokuraturach Rejonowych okręgu przemyskiego wyznaczeni prokuratorzy w godzinach urzędowania będą informować pokrzywdzonych przestępstwem o ich uprawnieniach oraz podmiotach mogących udzielić im pomocy.

 

   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu