ZARZĄDZENIE NR 39/15 z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w prokuraturach okręgu przemyskiego.

Szczegóły

ZARZĄDZENIE NR 39/15

z dnia 21 lipca 2015 roku

Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Przemyślu

 w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w prokuraturach okręgu przemyskiego

 

            Na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2014r. poz. 1218 z późn. zm.)
oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.)

 zarządzam:

§ 1.

1. Ustanowić dzień 14 sierpnia 2015 roku dniem wolnym od pracy w prokuraturach okręgu przemyskiego w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 15 sierpnia 2015 roku, obniżające w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy,

2. Ustanowić dzień 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy w prokuraturach okręgu przemyskiego w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 26 grudnia 2015 roku, obniżające w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy.

 § 2.

Informację o wprowadzonych dniach wolnych od pracy umieścić na stronach internetowych prokuratur okręgu przemyskiego, tablicy ogłoszeń w siedzibach prokuratur okręgu przemyskiego oraz w innym widocznym miejscu dla interesantów.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

                                       Z-CA PROKURATORA OKRĘGOWEGO

                                                    MARIAN HAŚKO

   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu