Zarządzenie nr 26/2015 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w prokuraturach okręgu przemyskiego

Szczegóły

ZARZĄDZENIE NR 26 / 2015

z dnia 26 maja 2015r.

Prokuratora Okręgowego w Przemyślu

 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w prokuraturach okręgu przemyskiego.

                Na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2014 poz. 1218)

 zarządzam:

§1

        dzień 5 czerwca 2015r. dniem wolnym od pracy w prokuraturach okręgu przemyskiego  za odpracowaniem w dniu 27 czerwca 2015 roku (sobota)

§2

                Informacje o wprowadzonym dniu wolnym od pracy umieścić na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Przemyślu przy ul. Waygarta 8 oraz innym widocznym miejscu dla interesantów.

 

§3

                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                               Prokurator Okręgowy

                                   Adam Kownacki

   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu