Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 12 / 2014
z dnia 6 czerwca 2014r.
Prokuratora Okręgowego w Przemyślu
 

w sprawie wyznaczenia dnia 20 czerwca 2014 roku dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej 
w Przemyślu i podległych jej jednostkach organizacyjnych

 

Na podstawie § 69 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. , poz. 144) oraz art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z p. zm.)

 

zarządzam:

§1

          Ustanowić dzień 20 czerwca 2014r. dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu i podległej jednostce - Prokuraturze Rejonowej w Przemyślu w zamian za odpracowanie tego dnia w dniu 28 czerwca 2014 roku (sobota). 

 

§2

 Informacje o wprowadzonym dniu wolnym od pracy umieścić na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, tablicy ogłoszeń w siedzibie prokuratury oraz innym widocznym miejscu dla interesantów.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                               Prokurator Okręgowy

                                   Adam Kownacki

   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu