Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w prokuraturach okręgu przemyskiego.

Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 2 / 2014
z dnia 11 lutego 2014r.
Prokuratora Okręgowego w Przemyślu
 

w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu i podległych jej jednostkach organizacyjnych prokuratury

 

Na podstawie § 69 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. , poz. 144) oraz art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z p. zm.)

 

zarządzam:

§1

1.    Ustanowić dzień 2 maja 2014r. dniem wolnym od pracy w Prokuraturze
Okręgowej w Przemyślu i podległych jej jednostkach organizacyjnych prokuratury w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. w dniu 03 maja 2014r., obniżające w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy,
2.    Ustanowić dzień 10 listopada 2014r. dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu i podległych jej jednostkach organizacyjnych prokuratury zamian za święto przypadające w sobotę, tj. w dniu 01 listopada 2014r., obniżające w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy.

 

§2


Informację o wprowadzonych dniach wolnych od pracy umieścić na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Przemyślu oraz siedzibach jednostek organizacyjnych podległych Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu, a także w innym widocznym miejscu dla interesantów.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                               Prokurator Okręgowy

                                   Adam Kownacki

   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu