ePUAP

Szczegóły

Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych do Prokuratury Okręgowej w Przemyślu:

 1. przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line  na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej   ePUAP .
 2. dostarczenie dokumentu w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30) do biura podawczego mieszczącego się przy ul. Waygarta 8 w Przemyślu na następujących nośnikach danych:  
  • dyskietka 1,44 MB,
  • pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
  • płyta CD-RW.
 3. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. dokumenty muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes,
 2. akceptowane formaty dokumentów to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP,
 3. wielkość wszystkich załączników do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekraczać 3MB,
 4. dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

UWAGA!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – (konto jest bezpłatne).

   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu