Informacja dot. przeprowadzki Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu !!!

W związku trwającą przeprowadzką Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu, związaną z remontem budynku: od dnia 13 września 2019 roku do 18 września 2019 roku (włącznie) będzie  utrudniony kontakt teleinformatyczny.  Jest to związane z koniecznością przeniesienia łącz telefonicznych, internetowych oraz ministerialnych.

Prokurator Rejonowy
Agnieszka Kaczorowska.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem -18 do 24 lutego 2019 r.

Przed nami kolejny, już 18. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od 18 do 24 lutego 2019 r. każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju.
W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – aktywnie włączyli się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści.
Dzięki zaangażowaniu się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem wspomnianych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. (więcej…)

Komunikat Prasowy – 30 stycznia 2019 r.

Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu nadzoruje śledztwo p-ko Pawłowi S., podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z art. 207 § 1 k.k. w zw. z art. 207 § 2 k.k. i art. 189 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., polegającego na fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad żoną w okresie od sierpnia 2018 r. do 5 stycznia 2019 r. w miejscowości R., w województwie podkarpackim, przy czym  podejrzany znęcał się stosując szczególne okrucieństwo, poprzez pozbawienie pokrzywdzonej wolności, grożenie okaleczeniem przez obcięcie palców sekatorem, podpaleniem domu i pozbawieniem życia dziecka. Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Jarosławiu o zastosowanie wobec podejrzanego Pawła S. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. (więcej…)

Komunikat Prasowy – 23 stycznia 2019 r.

Sąd Okręgowy Wydział II Karny w Przemyślu, postanowieniem z dnia 21 stycznia 2019 r. umorzył postępowanie przeciwko Romanowi K., który  3 grudnia 2017 r. pozbawił życia swoją żonę Małgorzatę K. przy użyciu młotka, którym trzykrotnie uderzył ją w głowę, powodując obrażenia w postaci złamań kości ciemieniowej prawej i lewej, złamania kości skroniowej, kości czołowej, krwiaka podtwardówkowego prawej półkuli mózgu, (więcej…)

Komunikat Prasowy – 2 stycznia 2019 r.

         28 grudnia 2018 r. Prokuratura Okręgowa skierowała do Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi M., Tadeuszowi R., Henrykowi S. i Marii D-L. o działanie na szkodę interesu publicznego – Gminy Miejskiej Przeworsk w okresie od 2010 do 2012 r., poprzez doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem gminy w wysokości 205 760 zł, z tytułu zaległego czynszu dzierżawnego, bezpodstawnie rozliczonego na podstawie sfałszowanych dokumentów potwierdzających nakłady finansowe na wykonane roboty modernizacyjno-budowalne obiektu Zajazd „Pastewnik”, a także poprzez umorzenie, niezgodnie z przepisami, wierzytelności w kwocie 21 724, 79 zł z tytułu ustawowych odsetek od nieterminowych płatności czynszu dzierżawnego. (więcej…)

Komunikat Prasowy – 7 grudnia 2018 r.

9 listopada 2018 r. Prokuratura Okręgowa skierowała do Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko 31 letniemu Jakubowi K., podejrzanemu o uprawę od 2016 r. w miejscowości Gwizdaj, województwa podkarpackiego, co najmniej dwóch roślin konopi innych niż włókniste, przy czym uprawa ta mogła dostarczyć znacznych ilości ziela konopi, a następnie wytworzenie nie mniej niż 266,746 gram marihuany, tj. o przestępstwo z art. 53 ust. 2 i art. 63 ust. 3 i 63 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., a także o to, że w okresie od maja 2017 r. do 24 września 2017 r. w miejscowości Studzian, województwa podkarpackiego,  (więcej…)

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Ochrona fizyczna osób i mienia w Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu oraz w podległych jednostkach rejonowych

Ogłoszenie o  zamówieniu na usługi społeczne prowadzonym w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 j.t.) pn.: „Ochrona fizyczna osób i mienia w Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu
oraz w podległych jednostkach rejonowych”.

Content | Menu | Access panel